معرفی انواع اواپراتور و بررسی مشخصات انواع اواپراتور

اواپراتور در حقيقت يک مبدل حرارتي است که در اثر تبخير ماده مبرد در داخل آن حرارت از محيط سرد مي‌گيرد. از نظر ساختمان اواپراتورها به سه دسته تقسيم بندي مي‌شوند:

1- اواپراتور کويلي ساده

2- اواپراتور صفحه‌ای

3- اواپراتور کويلي پره دار

  • 1- اواپراتور کويلي ساده

اواپراتور کويلي ساده و صفحه‌اي به خاطر اينکه مبرد در داخل کويل ساده تبخير مي‌شود در يک دسته قرار مي‌گيرند. ولي اواپراتور پره دار در حقيقت داراي دو سطح تبادل حرارت هستند به اين معني که حرارت از هوا يه سيال به پره‌ها منتقل و پره‌ها حرارت را از طريق سطح لوله به ماده مبرد انتقال مي‌دهند.

اواپراتورهاي کويلي و صفحه‌اي از لوله‌هاي فولادي و يا مسي ساخته مي‌شوند. لوله‌هاي فولادي معمولا در ساختن اواپراتورهاي بزرگ و سيستم‌هاي آمونياکي کاربرد داشته‌اند و از لوله‌هاي مسي براي سيستم‌هاي تبريد کم ظرفيت و آن‌هايي که مبردشان غير از آمونياک است استفاده مي‌شود.

  • 2- اواپراتور صفحه‌ای

در انواع مختلف ساخته مي‌شوند يک نوع آن از دو صفحه فلزي ساده يا فرمدار تشکيل سده که به هم متصل هستند و ماده مبرد بين دو صفحه و ازداخل شيارها عبور مي‌کند. اين نوع اواپراتورها بيش‌تر در دستگاه‌هاي سرد کننده خانگي استفاده مي‌شوند و از محاسن آن راحتي تميز کردن اقتصادي بودن توليد و آسان بودن فرم گيري آن‌ها مي‌باشد. همچنين اين نوع اواپراتور را مي‌توان به عنوان ديوارهاي داخلي فريزرها - در سردخانه‌ها کابينت بستني و دستگاه‌هاي نوشابه سردکن مشابه به کار مي‌رود.

  • 3- اواپراتور کويلي پره دار

اواپراتورها بر حسب نوع ماده مبرد جرياني در داخل آن‌ها نيز مي‌توان تقسيم بندي کرد که اواپراتور خشک و اواپراتور مرطوب ناميده مي‌شوند. در اواپراتور خشک مايع مبرد ورودي به داخل لوله‌ها شروع به تبخير مي‌شود و تا آخر لوله‌ها مايع تبخير شده و جذب حرارت مي‌کند.

در اواپراتور مرطوب هميشه مايع سرد مبرد در داخل لوله‌ها وجود داشته و لذا سطوح انتقال حرارت خيلي خوبي موجود خواهد بود. اين اواپراتور داراي يک مخزن مايع مثل مخزن ذخيره مايع مي‌باشد که مايع مورد نياز اواپراتور در آن موجود است و هميشه لوله اواپراتور را پر نگه مي‌دارد.

نمایندگی کولر گازی و داکت اسپلیت هومکس